JAK PRACUJEMY

PROJEKT STRONY INTERNETOWEJ – ETAPY PRACY


projekt strony internetwej studio Ka1. Prace nad projektem strony internetowej rozpoczynamy od wypełnienia briefa przez klienta lub wspólnie. W tej fazie będziemy mogli zebrać i usystematyzować podstawowe informacje związane z zawartością serwisu w tym logo, zdjęcia, treści informacyjne. To pozwoli nam określić grupę docelową, konkurencję, charakter, efekt wizualny oraz cele strony www.

2. Na podstawie zebranych informacji w briefie przygotowujemy indywidualną ofertę z kosztorysem oraz terminem realizacji. Proponujemy również nasz pomysł na stronę. W przybliżeniu czas pracy nad  stroną trwa 2 tygodnie, czasem krócej. Zależy to od struktury serwisu i ilości zawartych treści.

3. Jeśli przedstawioną ofertę Państwo zaakceptują, podpisujemy umowę i pobieramy zaliczkę w wysokości 30% wynagrodzenia za projekt strony.

4. Po podpisaniu umowy dostarczają nam Państwo materiały, które mają zostać umieszczone na stronie. W materiałach zawierają się zdjęcia, autorskie treści oraz logo firmy. W przypadku gdy nie posiadają Państwo:

  • zdjęć – oferujemy zdjęcia z darmowych lub płatnych internetowych banków zdjęć. Wykonujemy również sesję zdjęciową na indywidualne zapotrzebowanie.
  • autorskich treści – oferujemy usługę redagowania. Cena uzależniona jest od ilości zawartego tekstu na stronie.
  • loga – oferujemy  projekt loga.

5. Po otrzymaniu od Państwa materiałów tworzymy wizualizację koncepcji tzw. koncept kreatywny. Już na tym etapie zwracamy uwagę na budowę struktury strony pod kątem SEO, które jest jednym z kluczowych elementów mających wpływ na pozycjonowanie strony. Jeśli wizualizacja koncepcji strony zostanie zaakceptowana, przechodzimy do kolejnego etapu; jeśli nie to nanosimy poprawki lub szukamy nowych rozwiązań do momentu zaakceptowania projektu przez Państwa.

6. Po zaakceptowaniu przez Państwa projektu strony internetowej przystępujemy do prac programistycznych czyli wdrożenia zaakceptowanej koncepcji graficznej strony internetowej, co zapewnia poprawne jej wyświetlanie na wszystkich przeglądarkach i urządzeniach mobilnych. Następnie przesyłamy link strony do testowej wersji serwisu internetowego. Na tym etapie nie nanosimy już poprawek, kolejne zmiany będą wyceniane dodatkowo.

7. Kolejnym krokiem będzie umieszczenie ostatecznej wersji strony na wskazanym przez Państwa serwerze. Jeśli nie posiadają Państwo serwera zachęcamy do skorzystania naszej oferty hostingowej. Oferujemy również usługę administrowania strony w abonamencie miesięcznym lub rocznym (aktualizacja treści i zdjęć).

8. Opublikowanie strony jest dla nas podstawą do wystawienia faktury VAT. W dniu wpływu pozostałej części wynagrodzenia za projekt na wskazane konto prawa autorskie przechodzą na Państwo.

 

Masz jeszcze jakieś pytania?